Belangrik: Albei kore sing volgende Donderdagaand, 18 Oktober, om 18:30 by Hoërskool Parow saam met Laurika Rauch en Loki Rothman. Koorlede het ‘n brief met reëlings gekry. Bie bus na Parow sal reeds om 15:15 van ons skool vertrek. Busvervoer is slegs vir leerders wie se ouers hulle nie kan neem nie. DAAR SAL GEEN VERVOER TERUG WEES NIE. TREF ASB. REËLINGS. Daar is nog kaartjies by juf. Groenewald te koop. Ouers, ry asb. vroeg aangesien die verkeer uit die stad baie erg is teen laatmiddag. Koorlede MOET om 17:00 reeds hulle plekke ingeneem het vir ‘n repetisie saam met Laurika. Dra asb. netjiese winterskooldrag.
Seniorkoor 6 Desember: Maak asb. ‘n aantekening van die Seniorkoor se optrede by Sing in Harmonie in Somerset Wes (Curro Sitari) op Donderdagaand 6 Desember. ALLE koorlede moet daar wees. Dis die finale. Dis die week voor die skole sluit. MOET ASB. NIE VROEG MET VAKANSIE GAAN NIE!