Ons hoop en vertrou dat almal ‘n heerlike wintervakansie geniet het en die spreekwoordelike batterye is herlaai sodat ons almal slaggereed is om die 3de kwartaal met ywer aan te pak. Hiermee dan reëlings vir jul kennisname rakende die heropening van skole:

 • Heropening van Laerskool asook Huppelland: Geskied Maandag, 26 Julie, en normale skooltye is van toepassing.
 • Voltooiing van eksamen: Die eksamenvak/leerarea wat vir Donderdag, 1 Julie, geskeduleer was, sal nou op Vrydag, 30 Julie, tydens die toetsperiode plaasvind.
  Gr. 4 – Geskiedenis
  Gr. 5 – Aardrykskunde
  Gr. 6 – Aardrykskunde
  Gr. 7 – SK: Kuns en Drama
 • Isolasie en eksamen/assesserings: Leerders wat eksamens/assesserings as gevolg van siekte/isolasie gemis het, sal dit vanaf Woensdag, 28 Julie, tot Dinsdag, 4 Augustus, aflê. Kommunikasie rakende watter vakke/leerareas op watter dae geskied, sal binnekort volg.
 • Rapporte: Ons poog om dit op Vrydag, 6 Augustus, aan leerders uit te deel.
 • Ouerafsprake: Geskied op Woensdag en Donderdag, 11 – 12 Augustus vanaf 13:30 – 17:00. Uitnodigings en program volg.
 • Sport- en kooroefeninge by die skool: Geen buitemuurse aktiwiteite tot verdere kennisgewing.
 • Snoepie: Alle kosbestellings gaan voort deur middel van die Karri-toep.
 • Nasorg: Heropen vanaf Maandag, 26 Julie, soos normaal.
 • Bestuur/EXCO: Die bestuurspan het reeds vanaf 22 Julie begin werk om te verseker dat die skool skoon, gereed en netjies is om effektiewe onderrig en leer te verseker.

Baie dankie vir jul dringende aandag. Ons sien baie uit om ons Jannies by die skool te ontvang en mag kwartaal 3 ‘n baie voorspoedige tydperk vir die skoolgemeenskap wees.

Bly asseblief veilig.

Vriendelike groete,

Naas Beets
SKOOLHOOF