Ons skop die vierde kwartaal af met ‘n groot kuier, heerlike ete en speletjies pret. Dit gebeur op die 13de Oktober 2018 op die Conradieveld waar ons die Kaperjolle gaan hou. Ons sien baie uit daarna om ‘n heelike oggend vol pret saam met ons onderwysers, ouers, vriende en kinders te spandeer.

Die inskrywingsfooie vir die potjiekoskompetisie is R400 per potjie. Gebruik asseblief die skakel na die Googlevorm waarop u kan aandui dat u belangstel om in te skryf. Inskrywingbetalings kan elektronies in die skool se rekening inbetaal word of kan in ‘n koevert saam met die inskrywingsvorm na die klasonderwysers gestuur word.
Die verwysing wat gebruik moet word vir elektroniese betalings is POT/Naam.

GOOGLE VORM: Potjiekoskompetisie inskrywings

Ons sien daarna uit om julle heerlike potjies te proe !