Onthou asb die ekstra kooroefening vir die Seniorkoor op Saterdagoggend 8 September van 9:30 – 12:30.
Almal moet daar wees.