Die top 3 leerders van die week was:

3. Lea de Ridder: 3160 punte
2. Pieter Luttig 3961 punte
1. Henry Joubert 6092 punte

Baie geluk Henry!