Liewe Jannies en Ouers
Ons jaarlikse Eisteddfod vind volgende naweek plaas en ons kan nie meer wag nie! Ons glo al die Jannies is al hard aan die oefen en reg om ons asems weg te slaan met hul talente. Net ‘n paar finale reëlings:
Alle ouers en toeskouers moet agter op die veld parkeer.Daar sal op verskeie punte aansteekborde met aanwysings na die lokale wees, sowel as programme met die tye. Alle leerders moet asseblief betyds vir hul items opdaag. Leerders het reeds in die eerste week van Kwartaal 2 hul lokaal, dag, tyd en beoordelaar ontvang. Indien u kind dit misplaas het, kontak gerus vir juf. Schultz per e-pos. Die Gr.6 leerders wie se gedig en lees op dieselfde tyd was, se lees skuif na 14:30 in Lokaal F by Deon Lotz. Dankie vir almal se harde werk.