Die Sang Eisteddfod vind volgende week by Rustenburg Laerskool in Rondebosch plaas: 15, 16 en 18 Mei.
Leerders wat ingeskryf is, het reeds briefies met inligting ontvang.