Onthou om voor of op Maandag, 4 Junie vir Jannies Talent in te skryf!
Kostes beloop R100 per leerder en R150 per groep.
Vorms is by juf. Groenewald beskikbaar.