Ons vereer graag Jan van Riebeeck-leerders wat ons Omgee-waarde uitleef deur aan die spesifieke leerder ‘n Wefit SA-horlosie te gee. Hieronder is die leerders (in datum volgorde) wat vanaf verlede kwartaal ‘n horlosie ontvang het:
1) Christiaan Stimie
2) Leyla Crouse
3) Sofia Goosen
4) Petrus Bosman
5) Chloe Schmidt

 

Wefit Reward vir Karakter Tel
Die “Wefit Reward” vir “Karakter Tel” is ‘n borgskapprogram wat Wefit SA begin het met die doel om jong leerders te motiveer om meer entoesiasties op te tree teenoor die reëls en waardes van hul skool en dit na te streef. Ons glo vas dat eerbare karakter net soveel erkenning verdien as bv. sportprestasies.
Vir hierdie doeleinde wy ons onsself by Wefit SA toe deur twee Wefit horlosies per maand aan Laerskool Jan van Riebeeck vir ‘n termyn van 1 jaar as deel van die “Wefit Rewards” te skenk vir die “Karakter Tel” program.
Wefit SA laat die kriteria van die oorhandiging van die pryse en diskresie vir die keuse van die leerder wat beloon word, totaal aan die Laerskool Jan van Riebeeck Personeel oor en vertrou dat beide leerders en ouers dit sal respekteer.
Dit is voorwaar ‘n voorreg vir Wefit SA om hande met Laerskool Jan van Riebeeck te vat met die implementering van die “Wefit Reward vir Karakter Tel” program en vertrou dat dit vir groot opwinding onder leerders gaan sorg.
Stephan Scholtz
WefitSA
082 596 9961