Daar is ‘n nuwe onderafdeling op die webtuiste onder Akademie vir meer inligting oor die rekenaarklasse by die skool. Dit is in verband met wat tans in die rekenaarklas gebeur en wat ons beoog om in die toekoms te implementeer. Volg gerus die skakel vir meer inligting:
https://laerskooljanvanriebeeck.co.za/rekenaars/