Ons hou op Vrydag, 2 Maart ,‘n muntlegging/nootlegging om die woorde WEES USELF in die WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal) te koop.
Dit behels die volgende:
*Leerders bring R1, R2 of R5 muntstukke of selfs ‘n noot,op Vrydag 2 Maart.
*Die skool ontvang ‘n sertifikaat met ons naam en die woorde wat ons koop.
*Ons kan R25 000 wen vir die skool in ‘n prystrekking, geborg deur Sanlam.
*Die skool kry gratis toegang tot die aanlyn- WAT, vir vyf jaar.