Dit spyt my om die kooroefening vir Saterdag af te stel weens verskeie ouers en leerders se vol programme , wat meebring dat slegs ‘n derde van die koor die oefening sou kon bywoon. Dit dien dan geen doel nie.