Liewe Ouers,

Neem asseblief kennis dat julle vanaf Maandag, 26 Februarie, toegang sal kry tot benoemingsvorms (nominasies – Addendum B) om ‘n ouer by die skool voor te stel wat bereid is om hom/haarself beskikbaar te stel vir die 2024 BR-Verkiesing. Benoemings sluit op Maandag, 04 Maart, om 13:00 en alle getekende benoemingvorms (nominasies) moet fisies dan by die adminkantoor (Jodene) ingehandig word. Ons sal die benoemingsvorms elektronies beskikbaar stel, maar dit is ook in harde kopie by die adminkantoor beskikbaar.

Maak asseblief seker die benoemingsvorm is deur die volgende persone onderteken:

  1. Voorsteller
  2. Sekondant
  3. Kandidaat

Volg gerus hierdie skakel vir die kennsigewing en benoemingsbekragtigingbrief.

Baie dankie vir julle dringende aandag.

Vriendelike groete
Naas Beets