Om akademiese uitmuntendheid te verseker, moet die skool sorg dat die onderwysers by die regte graad en klas ingedeel word. Ons beskou dit as ‘n groei geleentheid om onderwysers volgens hul sterkpunte en vaardighede aan te wend. Sien hier onder die aanpassings vir 2024: