Ons wil van die geleentheid gebruik maak om al die ouers hartlik te bedank vir al die skryfbehoeftes en kontantbydraes. Ons kon die kontantbydraes en skenkings van Alive foundation aanwend om vir Pretwich skool twee projektors aan te koop. Baie dankie aan Alive Foundation!

Sommige graad 5-leerders het Woensdag die skryfbehoeftes aan die leerders van Prestwich skool oorhandig.