Ons samel enige bruikbare en nuwe skryfbehoeftes vir Ellerton en Prestwich Primêr in.

Bring hierdie skryfbehoeftes na juffrou Marietjie de Kock se klas voor of op 14 Maart 2023.

Sien die 2de foto vir items wat jy kan skenk: