Kate Mouton (graad 7), Stella Bojé (graad 7) en Karu Rademeyer (graad 5) het in September vanjaar die Suid-Afrikaanse Spraak- en Dramakollege se nasionale Mondelinge Kommunikasie-eksamen afgelê en het hul uitslae ontvang.

Dié drie Jannies het reeds vanaf Januarie tydens ’n weeklikse les vir hierdie praktiese eksamen voorberei en dit saam met die junior dramagroep van die Hoërskool Jan van Riebeeck afgelê. Die vlak waarop hul ingeskyf is, Intermediêr 1, is dus reeds op die graad 8 & 9-hoërskoolleerders se vlak.

Die eksamen behels ’n program wat elke leerder aanbied en die volgende insluit: ’n voorbereide demonstrasie of praatjie oor ’n interessante onderwerp, die voorlees en bespreking van ’n boek, improvisasie-standpunt of groepverhaalkuns, vrae en besprekings oor die aanbieding en dan het die hele groep saam ’n 12 minute-program met ’n spesifieke tema aangebied.

Kate, Stella en Karu het al drie ’n allemintige 96% vir dié uitdagende eksamen behaal – ’n uitmuntende prestasie vir dié laerskoolleerders! Baie geluk!