Baie dankie vir almal wat reeds die tegnologie vraelys voltooi het. Indien die vraelys nog nie namens julle gesin voltooi is nie, voltooi dit asseblief vandag, 28 Oktober, voor 20:00. SKAKEL NA VRAELYS

Ons sal binnekort ‘n skrywe uitstuur wat verduidelik hoe ons tegnologie gebruik om dit wat ons reeds in leer en onderrig doen, uit te brei en te verryk. Wees gerus dat ons tegnologie as hulpmiddel aanwend om ons tradisionele benadering tot onderrig aan te vul, nie om dit te vervang nie.