Die onderwysdepartement doen ‘n beroep op alle ouers / voogde om die sensusopname vir hul gesinne in te vul. Lees asb. die onderstaande brief en volg die skakel indien jy nog nie aan die sensusopname deelgeneem het nie. Voltooi dit asb. voor 14 Mei. Dit is baie belangrik vir onder andere die begroting vir die komende tydperk.

2022 Census notice to parents - AFR