Alle ouers wat graag landloop kommunikasie wil ontvang, moet asb. hierdie kort GOOGLE FORM invul. Vul dit ook in indien jou kind(ers) net soms aan wedlope gaan deelneem en/of oefeninge gaan bywoon.