Dit is weer veilingtyd! Na die afgelope twee jaar se uitdagings, is ons baie opgewonde oor die opkomende veiling wat op Saterdag, 4 Junie 2022, plaasvind.

Sedert 2017 word die veiling deur die Laerskool Jan van Riebeeck Opvoedingstrust aangebied. Die trust samel fondse vir die uitsluitlike voordeel van die skool in en is daarop toegespits om die skool uit te bou en te verbeter en nie om die dag-tot-dag uitgawes te dek nie. Die trust het onder meer met vorige jare se veilingopbrengs die volgende projekte aangepak:

 1. Verhitting van die swembad
 2. 2 x beurse vir diversiteitsleerders
 3. 5 x matriekbeurse vir Huppelland-assistente
 4. 2 x beurse vir Huppelland-assistent onderwyssertifikate
 5. 1 x finale jaar diversiteitsbeurs vir onderwyseres
 6. iMadiba installasie
 7. Aankoop van hokkietoerusting
 8. Plavei van Huppelland-parkeerarea
 9. Stortgeriewe vir onderwysers
 10. Nuwe klankstelsel en beligting vir die saal
 11. Opknap van Nuwe Kerkstraat ingang
 12. Toelaag vir biblioteek
 13. Toelaag vir personeelkamer
 14. Nuwe bankies by laerskool
 15. Algemene opknapping van deure en vensters
 16. Tennisbane is oorgedoen
 17. Leerlinge se badkamers is opgeknap
 18. ‘n Nuwe 35 sitplek Isuzu bus, “Steyntjie”, is aangekoop
 19. Huppelland se asbesdak is vervang
 20. Die laerskool se muur aan die nasorg se kant is gebou
 21. Verf & opgradering van die saal
 22. Verf van skool aan die binnekant

Vir meer inligting aangaande die trust, volg asseblief die SKAKEL.

Soos dit duidelik blyk uit die bogenoemde, word die ingesamelde fondse goed aangewend en word die veilingopbrengs aangewend vir projekte wat andersins nie gedoen sou kon word nie. Ons is baie dankbaar vir almal se bydrae tot hierdie sukses en ons nooi al ons ouers uit om hieraan deel te neem.

Indien jy nie die veiling kan bywoon nie, kan jy steeds ‘n skenking maak.

Betaling van die kaartjies sowel as skenkings moet per EFT in die trust se rekening gedoen word:

Rekeningnaam: Die Laerskool Jan van Riebeeck Opvoedingstrust
Bank: Investec
Rekening Nr: 10011436695
Tipe rekening: Tjek
Verwysing: Veiling/Naam en Van

Bewys van betaling of enige verdere navrae moet asseblief aan coreen.scholtz@gmail.com of esnaboshoff@gmail.com gestuur word.