Alle bekers wat tydens 2020 se prysuitdeling ontvang is, moet so gou as moontlik (reeds gegraveer) teruggebring word. Die bekers kan by juf. Annami Gerber (biblioteek) ingehandig word.