Daar kan nog geen foto’s bestel word nie. Die skool ontvang eers die voorbeeldfoto’s vanaf die fotograaf. Daarna word dit huis toe gestuur. Ouer(s)/voog(de) is ook welkom om op die fotograaf se webtuiste te gaan loer wanneer foto’s gereed is. Hou die nuusbriewe gedurende kwartaal 4 dop vir verdere inligting.