Die WKOD vereis dat interim-Beheerraadverkiesings afgehandel word teen einde September – dit sal aanlyn op Dinsdag, 29 September, tussen 17:00 en 18:00 plaasvind.

Ons het intussen besluit om slegs met die herverkiesing van een portefeulje voort te gaan – regsake. Beide Cobus Loubser (finansies en sport) en LJ le Roux (terrein) se posisies sal dan by die 2021-Beheerraadsverkiesing beskikbaar wees.

As jy iemand vir die regsportefeulje wil benoem of as jy bereid is om te staan en ‘n nominasie het, kontak asb. vir jodene@jvrprim.co.za. Laerskool- en Graad R-ouers kan staan. Die vorms sal vanaf Dinsdag, 15 September, beskikbaar wees. Nominasies sluit teen Maandag, 28 September, om 19:00.

As jy daaraan dink om vanaf volgende jaar op die Beheerraad te dien, is jy welkom om vir Merwe Scholtz (mscholtz@genfin.co.za) of Izelle Venter (iventer@media24.com) te kontak.

FORMELE KENNISGEWING
VERKIESINGSREËLS