Kliek op die foto vir ‘n video van mnr. Oosthuizen se laaste oomblikke as skoolhoof van Laerskool Jan van Riebeeck