Tydens hul entrepreneursdag het Markus Smit, Sofia Goosen en Charise Grobbelaar insiatief geneem om fondse in te samel vir twee organisasies, naamlik CANSA (R1866 ingesamel) en FALLEN ANGELS (R1100 ingesamel).
Baie dankie vir amal se ondersteuning en bydrae!