Alle bekers wat by die prysuitdeling, atletiek en swem gegee is, moet nou terugkom skool toe.
Bekers moet soos volg gegraveer word:

1) Prysuitdeling-bekers: 2018 en leerder se noemnaam en van bv.
2018 Jan du Toit
2) Atletiek-bekers: 2019 (l.w. NIE 2018 NIE!) en leerder se noemnaam en van bv.
2019 Jan du Toit
3) Swem-bekers: 2019 en die leerder se noemnaam en van bv.
2019 Jan du Toit
• Ouers is verantwoordelik vir gravering en graveringskoste.
• Gravering kan by Premier Shoes, Kloofstraat 155, gedoen word.

Alle bekers terug in die biblioteek (nie by klasonderwyser of sekretaresse nie, asb.) teen Donderdag, 15 Augustus.
Baie dankie,

NAVRAE: magriet@jvrprim.co.za