Alle atlete (insluitend tweekamp atlete) moet asb. hul blou atletiekhempies in hul besit, terug besorg aan juffrou Hanekom. Die atletiek en tweekamp seisoen is verby en ons moet dit nou weer vir die landloopatlete gebruik. Daar is sommige atlete wat hempies van 2018 nog by hulle het.