Die Duitse Skool in samewerking met Ballers sokkerskool, gaan van hierdie jaar af sokker op die St Michealsveld aanbied. Hulle het die inligting met ons skool gedeel indien enige van ons leerders belangstel. Sien die ADVERTENSIE vir meer inligting.