Ons poog om hierdie jaar die leerders van Laerskool Jan van Riebeeck te verryk deur blootstelling aan ‘n verskeidenheid Kapenaars wat sukses op een op ander manier behaal het, te gee. Ons wil spog met die Mense van Kaapstad en ons leerders inspireer en motiveer om hulself te wees en om sukses op hul eie manier te behaal deur te fokus op die proses eerder as ‘n spesifieke eindproduk. Hierdie sprekers sal regdeur die jaar tydens saalbyeenkomste optree.

Ons is trots om Kapenaars genoem te word, om deel te wees van ‘n diverse gemeenskap en daarom dat ons besluit het om hierdie jaar klem op isiXhosa te plaas. Ons sal weekliks nuwe woorde aan leerders en ouers op ‘n verskeidenheid maniere bekend maak. Ons vertel in ‘n volgende nuusbrief meer hieroor.