Ons gaan hierdie jaar verskeie nuwe dinge aanpak. Een van hierdie dinge is om leerders tydens L.O. periodes toe te laat om privaat tennislesse te neem. Ons het ‘n ooreenkoms met Yurich (Daniels tennis academy) om gedurende L.O. periodes vir leerders privaatlesse aan te bied. Yurich het ‘n afskrif van die skool / mnr. Pieterse se L.O. periodes vir die week en pas dan leerders volgens hul klas in vir hierdie lesse. Leerders word steeds een keer ‘n kwartaal deur mnr. Pieterse geassesseer en vir daardie les mag hulle dan nie tennisafrigting ontvang nie. Leerders het verlede week, 14 – 18 Januarie, hul assessering vir kwartaal 1 afgehandel.