Die eerste rondte (Distrikproewe) vind op 1 & 2 Februarie by Laerskool Surrey, Athlone, plaas. Indien spelers vir die provinsiale en moontlik Nasionale span gekies wil word, moet hulle aan hierdie rondte deelneem. Alle leerders wat belangstel om aan die eerste rondte van die skaakproewe deel te neem, moet asb. die vorm voltooi. Indien u kind wil deelneem, moet hulle aan die volgende vereistes voldoen soos deur WP-skaak aan ons gestuur:

Players must be able to play a full chess game, must have mastered:
– movements and capturing rules of all pieces
– special rules: check, checkmate, stalemate, promotion, castling, touch-is-a-move, illegal moves
– must use a clock if the opponent has one/placed by an official
[Notation is not compulsory at District, but is compulsory at all the next closed Trials]

Die ouderdomsgroepe is soos volg: 2012+ = O/7 (O/7 speel saam met O/9); 2011/2010 = O/9; 2009/2008 = O/11; 2006/2007 = O/13; 2005/2004 = O/15. Elke skool mag ‘n maksimum van 25 spelers inskryf. Inskrywings deur die skool sluit 28 Januarie om 23:00. Geen inskrywings sal daarna aanvaar word nie.