Ons sal nie dié week ‘n NUUSBRIEF uitgee nie, maar wel volgende week op die 11de Desember.