Nog twee uitslae van die pas afgelope Klavier Eisteddfod:
Leila Lonte 89%
Neena Lonte 90%
Baie geluk!