Die skool het in 2015 ‘n nuwe sweetpak ingebring. Dit beteken dat ouers nou al 3 jaar kans gehad het om na die nuwe sweetpak oor te gaan. Ongelukkig is hier steeds van die ou sweetpakke in sirkulasie. Ons wil u hiermee in kennis stel dat die ou sweetpak aan die begin van 2019 nie meer as deel van die skooldrag gesien word nie. Leerders mag dus nie in 2019 die ou sweetpak dra nie. Dit gee u as ouer 3 maande kans om die nuwe sweetpak aan te skaf.