Ouers en voogde word daaraan herinner dat November die laaste maand vir skoolfondsbetalings is. Maak asb. seker dat die skoolfonds ten volle betaal is.