Ons herinner julle aan die eco-brick kompetisie. Kry vandag nog ‘n 2 liter bottel en begin dit opvul met plastiek. Sien instruksies.
Die klas wat die meeste eco-bricks op 25 April bring ,wen.
Die hele wenklas kan op Woensdag 2 Mei verniet sivvies dra en elkeen sal ook op die 2 de Mei ‘n verrassing ontvang.