Neem kennis dat Jan Kas op 19 Maart van 12:30 – 13:20 gaan oop wees. Die tyd is effens aagepas aangesien leerders Dinsdag vroeër verdaag.