Die Hoër- en Laerskool Jan van Riebeeck word hierdie jaar omtrent bederf met ‘n eerste. Adrian en Mieke Huysamen verteenwoordig hul gesin deur hierdie jaar elkeen ‘n hoofleierrol in hul onderskeie skole te vertolk. Adrian, die Hoofseun vir 2023 (HS JvR), en sy sussie, Mieke, as Hoofdogter vir 2023 (LS JvR). Hoe kosbaar is dit nie vir ons Jan van Riebeeck-span om dit saam met die Huysamen-gesin te vier nie!