Baie dankie aan alle ouers en leerders wat skryfbehoeftes of geld vir hierdie kwartaal se Welwillendheidsprojek geskenk het! Ons is opgewonde om Ellerton en Prestwich Primêre skole met hierdie skenkings te seën. Om ons waardering te wys, mag alle leerders wat skryfbehoeftes of geld geskenk het op Vrydag, 14 April, gewone klere dra.

Vir volgende kwartaal se projek samel ons koffie- of mayonnaise-glasflesse in. Enige skoon, leë flesse kan al vanaf die eerste week in volgende kwartaal skool toe gestuur word.

Met groot waardering,
Die Welwillendheidskomitee