Beste Graad 5-Ouer

Kom woon asseblief die graad 5-inligtingsessie op 29 Maart om 18:00 in die skoolsaal by rakende die gebruik van die skootrekenaars wat alle gr. 5’s aan die begin van kwartaal 2 sal ontvang. Die volgende sal bespreek word:

  • Leerders en ouers se verantwoordelikheid t.o.v. die skootrekenaars.
  • Hoe dit in die klaskamer gebruik gaan word.
  • Bespreking van ‘n dokument wat ouers moet onderteken en terugstuur skool toe.