Naam en van:
Hally Arendse
Graad: 4S
Waar bly jy?: Elsiesrivier
Gunsteling vak: SK (Skeppende Kuns) en LO (Lewensoriëntering)

“Ek is ‘n trotse Jannie, want ek is goed in netbal.”