18 Jan. 2023

07:45 Skool open vir leerders
*Leerderraad ontvang gr. 1’s
Nasorg begin
14:15 Somersport (atletiek) begin
Leerders ontvang boeke

19 Jan. 2023

Klasse begin ruil

21 Jan. 2023

Leerderraad: Lead4Life
Atletiekkliniek (tuis)

23 Jan. 2023

Snoepie open vir etes
Somer buitemuurse program

24 Jan. 202

18:00 Ouerinligtingsvergadering

27 Jan. 2023

Sivvies

28 Jan. 2023

08:00 Ouer- en kindsportdag
*Mnr. Beets verjaar