Leerders kan self besluit of hulle winter- of somerdrag gedurende 11 – 28 Okt. wil dra. Verpligte somerdrag is vanaf 31 Okt. – 14 Des.