Daar is ‘n vakante posisie (Tesourier) op die beheerraad wat gevul moet word.

Graag versoek ons dat ouers/voogde met ‘n finansiële kwalifikasie/agtergrond wat bereid is om dié rol te vul om ons BR Voorsitter, Merwe Scholtz, by mscholtz@genfin.co.za te kontak.

Ons rig veral ‘n versoek op ouers/voogde met kinders in die jonger grade (Graad R en 1 tot 3) om hierdie posisie te oorweeg. Ons kort ‘n bietjie jong bloed!

Baie dankie vir julle aandag.

Groetnis

Merwe Scholtz