Vanaf Maandag, 16 Mei, is winterdrag vir leerders verpligtend. Kontak gerus vir Eda wat die klerebank bestuur indien julle enige items benodig (jvrklerebank@gmail.com) of plaas bestellings aanlyn.