Kan jy goed organiseer? Wil jy graag help om die lewe makliker en lekkerder vir almal by Laerskool Jan van Riebeeck te maak of het jy ander eienskappe wat ons by die OOV nodig het?

Kontak asb. vir Ria Hertzog (oov@jvrprim.co.za of 082 320 3288) as jy bereid is om op die OOV te dien of met enige vrae.