Die Eisteddfod spraak (gedig, lees en prosa) vind op 10 & 11 September by ons skool plaas. Verdere reëlings in verband met parkering sal later volg. Ongelukkig kan geen ouers kom kyk nie.