Die kultuurkaskenades se nuwe datums is voorlopig as volg:

Maandag, 27 September: Gr. 1 – 3 (voor pouse)
Maandag, 27 September: Gr. 4 en 5 (na pouse)
Woensdag, 29 September: Gr. 6 en 7 (voor pouse)