Maandag, 21 September, open die nominasieproses. Kontak gerus vir Marinda Brink (marinda@jvrprim.co.za) indien jy iemand wil nomineer aangesien daar ‘n spesifieke vorm is wat voltooi moet word. Die aanlynverkiesing sal op Dinsdag, 29 September, plaasvind. Leerders wie se ouers aan die verkiesing deelneem (‘submit’) mag op Woensdag, 30 September, sivvieklere dra.